16 april 2021

ontsluit eenvoudig brondata.

Geen gedoe meer met losse documenten? Brondata eenvoudig ontsluiten? Dat kan met de Brondata Service.

We helpen jou als adviseur en jouw klanten graag. Keer op keer bekijken we hoe het aanvraagproces voor hypotheken makkelijker kan. Vandaar dat we zo goed mogelijk gebruik willen maken van brondata. Dat scheelt jou en klanten veel tijd en moeite.

Denk aan de Inkomensbepaling Loondienst en Mijn Pensioenoverzicht. Hiervoor zetten we de Brondata Service via de Ockto app in. Gegevens zijn sneller binnen en in één keer goed en direct in te lezen in de systemen. Veilig en digitaal gedeeld met verschillende partijen binnen de hypotheekketen. En dat alles binnen 5 minuten.

Klanten weten dan veel sneller en met zekerheid waar ze aan toe zijn. En geen gedoe meer met papier of PDF. Dat alles levert ook nog eens een grote kosten- en tijdsbesparing op. Zo gaan we steeds meer bronnen ontsluiten voor een steeds soepeler verloop van het aanvraag- en acceptatieproces. 

de voordelen.

  • minder losse documenten opvragen en aanleveren
  • hypotheekaanvraag loopt sneller, dus eerder uitsluitsel
  • binnen 5 minuten gegevens verzamelen
  • juiste gegevens direct uit de overheidsbron
  • adviessoftware kan de Ockto data inlezen, overtypen niet meer nodig
  • ontvang een verzamel-PDF met alle gegevens en brondocumenten
  • veiliger via Ockto dan per e-mail